Podmínky kurzů a workshopů

PODMÍNKY KURZŮ

• Místo na kurzu má účastník rezervováno uhrazením zálohy ve výši 500 Kč, podklady pro platbu budou zaslány po obdržení závazné přihlášky, která je dostupná na webových stránkách u příslušného kurzu. Doplatek kurzu je nejpozději 7 dní před začátkem kurzu.

• V případě přihlášení na kurz v době kratší než 7 dní před zahájením kurzu, se platba řeší individuálně.

• Kurzy jsou obsazovány podle pořadí přijatých přihlášek, v případě neuhrazení částky v dané době splatnosti (7 dní), bude místo nabídnuto dalšímu zájemci.

• Účastníci procvičují v praktické části vzájemně na sobě ve dvojicích, u některých kurzů si účastník po domluvě zajistí vlastní model.

• Přihlášením na kurz účastník souhlasí s pořízením fotografií z kurzu a jejich případným použitím na webové stránky Image studia a Profesionální školy vizáže a stylu nebo na Facebook.

• Osobní údaje účastníka mohou být využity pro marketingové účely a komunikaci výhradně s Radkou Sobotkovou, která zároveň zastupuje Image studio a Profesionální školu vizáže a stylu. Nebudou poskytovány třetím osobám.

Storno podmínky

• Zrušení účasti na kurzu je možné pouze písemně nejpozději 7 dní před konáním kurzu. V případě již uhrazené plné částky, je účtován storno poplatek 20% z ceny kurzu (neplatí pro náhradní termíny, zde již není možné zrušení účasti s vrácením kurzovného), při zrušení  kurzu v době kratší než 7 dní se kurzovné nevrací, ale kurzovné nepropadá - lze tuto částku převést na náhradní termín nebo lze za sebe vyslat náhradníka. V případě, že je zaplacen pouze rezervační poplatek, je při zrušení kurzu nevratný (storno poplatek).

•  Náhradní  termín je nutno využít do půl roku od prvního termínu kurzu, na který byl účastník přihlášen, po tomto datu částka za kurz propadá.

• Náhradní termín lze využít pouze jedenkrát, pokud účastník zruší účast i v tomto náhradním termínu, částka propadá bez nároku na nový termín.

•  V případě předem neomluvené účasti na kurzu kurzovné v plné výši propadá.

• Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení kurzu či změnu termínu z organizačních důvodů, z důvodu neobsazení minimálním počtem míst či nemoci lektora. V případě zrušení termínu konání bude mít účastník možnost účasti v náhradním termínu nebo mu bude vráceno kurzovné v plné výši. Vrácení kurzovného se netýká majitelů dárkových poukazů. Tam bude nabídnut náhradní termín, prodloužení platnosti poukazu nebo možnost využití poukazu na jinou službu Image studia.

 

PODMÍNKY WORKSHOPŮ

• Přihlášku lze zaslat prostřednictvím formuláře Přihláška na webových stránkách, přijetí vám po obdržení potvrdíme a zašleme podklady pro platbu.

• Poplatek je splatný do 5 dnů po přihlášení, a to bankovním převodem, v případě neobdržení platby v termínu bude místo nabídnuto dalšímu účastníkovi.

• Workshopy a semináře jsou obsazovány podle pořadí přijatých přihlášek.

Storno podmínky

• Poplatek za workshop je nevratný. V případě, že se nemůžete  účastnit, můžete za sebe vyslat náhradníka nebo částku uplatnit na konzultaci nebo kurzech nabízených na stránkách Image studia.

• V případě, že se nedostavíte bez omluvy, nelze již částka dále uplatnit.

•  Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení kurzu či změnu termínu z organizačních důvodů, z důvodu neobsazení minimálním počtem míst či nemoci lektora. V případě zrušení termínu konání bude mít účastník možnost účasti v náhradním termínu nebo mu bude vráceno kurzovné v plné výši.

•  Zasláním přihlášky účastník zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely komunikace s účastníkem workshopu